Søndag 1. februar etter gudstjenesten
Hjemmelaget kirkesuppe
Velkommen til Grønland kirke
Etter gudstjenesten første søndag i måneden blir det servert suppe i Grønland kirke. Da erstattes den tradisjonelle kirkekaffen av et varmt måltid, som vi spiser sammen. Vi håper mange blir igjen for mat og prat. Velkommen til hjemmelaget suppe!
Les mer
Kveldsravning fredag 30. januar kl. 21
Gå sammen for trygghet
Oppmøte Grønland torg
De siste tiders hendelser med ekstreme terrorismeanslag – mot skoler i Pakistan, med barn i Nigeria, mot ytringsfrihet i Frankrike, gjør vondt, og de angår oss også dypt som kirke og kristne medmennesker. Vi tenker det beste vi kan gjøre når frykt og fordommer trues til vekst, er å fortsette å bygge vennskap og kjennskap – og gå sammen....
Les mer
Gudstjeneste – søndag 25. januar kl. 11
Misjonsgudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Velkommen til Grønland kirke
Velkommen til misjonsgudstjeneste hvor konfirmantene presenteres og et barn blir døpt. Troen skal gis videre til nye generasjoner i hele verden.
Les mer
Aktivitet - våren 2015
Kristentrogruppa i Vålerenga kirke
Velkommen til uformelle samtaler i kirka!
Vil du skjønne mer av hva kristen tro innebærer? Vil du lære mer om tradisjoner og ritualer i kirka vår? Vil du tenke og undre deg sammen med andre om livet og Gud? Kristentrogruppa i Vålerenga kirke starter opp igjen torsdag 8. januar kl. 18.
Les mer
Aktivitet – våren 2015
Klokkeklang – et musikktilbud for mennesker med utviklingshemming
Velkommen til Vålerenga kirke
Kirkelig fellesråd i Oslo inviterer mennesker med utviklingshemming til å være med å spille på håndklokker. Det er allerede etablert en liten håndklokkegruppe som møtes torsdager kl. 18–19.30 i Vålerengen kirke. Vi vil gjerne bli flere!
Les mer
Rektor Rosemary Hembrom foran elevene ved NELC Don Bosco School.
Åpenbaringsbesøk 25. jan.–1. feb. 2015
Rett til utdanning – frihet til tro
Program og presentasjon av gjester
25. januar til 1. februar får Oslo bispedømme besøk av rektor Rosemary Hembrom og biskop Bajel Murmu fra India. Alle er hjertelig velkomne til arrangementene! Se programmet og les mer om gjestene her.
Les mer
Gudstjeneste - 18. januar:
Hvor er min skatt?
Velkommen til gudstjeneste for store og små!
Søndag 18. januar feires det gudstjeneste for små og store i Grønland kirke. Tårnagenter (2. og 3. klassinger) har lørdagen før forberedt gudstjenesten og deltar på denne. Søndagens tekster handler om skatter. Hvor har du din?
Les mer
Lars Martin Dahl, sokneprest i Gamlebyen og Grønland menighet.
Aktuelt – Vårt land og PressTV
Religionsdialog i Grønland kirke
Vårt Land trykket et intervju med prestene i Grønland kirke 9. januar. PressTV dekket Imam Ali Senters årsmarkering i Grønland kirke 6. januar. Begge lenkene finner du her.
Les mer
Aktivitet for barn – lørdag 7. februar
Velkommen til Barnas Dag!
I GRØNLAND KIRKE OG MENIGHETSHUS
I samarbeid med Gamlebyen og Grønland menighet arrangerer Oslo og Akershus KFUK-KFUM en dag der barna er i sentrum i et trygt fellesskap hvor de kan leke og lære, men også en dag der du som leder og forelder kan komme og få påfyll og ta del i fellesskapet med andre voksne.
Les mer
1 - 9 av 30
Neste gudstjeneste
Gudstjeneste i Grønland kirke
Søndag, Februar 1, 11:00
Medvirker: Lars Martin Dahl, Olav Rune Bastrup og Solveig Frafjord. Søndagsskole for barna. Kirkesuppe etter gudstjenesten.
Jan29
Torsdag 29. Januar,
10:00 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
16:30 GO'Kveld – Familiekveld
Familiekveld på Grønland menighetshus. Barnesang (16:30), Middag m/samling (17:00, kr 30/per eller 100/fam), Barneaktiviteter/kaffesosialisering (18:00). Velkommen på alt eller deler!
 
Feb1
Søndag 1. Februar,
11:00 Gudstjeneste i Grønland kirke
Medvirker: Lars Martin Dahl, Olav Rune Bastrup og Solveig Frafjord. Søndagsskole for barna. Kirkesuppe etter gudstjenesten.
 
Feb3
Tirsdag 3. Februar,
08:30 Morgenbønn i Grønland kirke
Morgenbønn etter ignatianske prinsipper.
08:45 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
 
Feb5
Torsdag 5. Februar,
10:00 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
 
Feb8
Søndag 8. Februar,
11:00 Gudstjeneste i Grønland kirke
Gudstjeneste med innsettelse av gateprest. Medvirker: Rune Behring.
 
Feb10
Tirsdag 10. Februar,
08:30 Morgenbønn i Grønland kirke
Morgenbønn etter ignatianske prinsipper.
08:45 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
Feb12
Torsdag 12. Februar,
10:00 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.