Guds kjærlighet tar ikke fri
Sommer i Grønland kirke
Selv om den kirkelige bemanningen tar høyde for ferieavvikling, så tar ikke Guds kjærlighet fri. I sommer feirer vi gudstjeneste med en fin og forenklet sommerliturgi med nattverd. Vi samarbeider med menighetene på Kampen og Vålerenga slik at det vil være anledning til å søke Guds nærvær hele sommeren – også når det ikke er gudstjeneste. Velkommen som du er.
Les mer
Gudstjenesten feires i klosterruinene på Hovedøya.
Gudstjeneste – søndag 5. juli kl. 12
I klosterruinene på Hovedøya
Kirkene i Gamle Oslo
Søndag kl. 12 inviterer vi til en enkel nattverdgudstjeneste etterfulgt av piknik og bading (helt frivillig!) på Hovedøya. Ta med matpakke (gjerne litt mer enn det du spiser selv) og badetøy, og møt opp ved klosterruinene. Båten går fra Rådhuset hver time. Bli med, da vel!
Les mer
Kirken er proud, og på Pride i dagene 24.–27. juni! Bli med på temamøter, gudstjenester, kirkekaffe, diskusjoner, paraden og åpen kirke. Se hvor du finner oss her.
Les mer
Sommeraktivitet – torsdager kl. 12
Babysang i sommer
Velkommen til Vålerenga kirke!
Denne sommeren blir det babysang annenhver torsdag klokken 12 i Vålerenga kirke. Alle som bor i Gamle Oslo og har barn under ett år, er spesielt velkomne. Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Les mer
Aktivitet – våren 2015
Klokkeklang – et musikktilbud for mennesker med utviklingshemming
Velkommen til Vålerenga kirke
Kirkelig fellesråd i Oslo inviterer mennesker med utviklingshemming til å være med å spille på håndklokker. Det er allerede etablert en liten håndklokkegruppe som møtes torsdager kl. 18–19.30 i Vålerengen kirke. Vi vil gjerne bli flere!
Les mer
Kirkevalg i Gamlebyen og Grønland menighet
Hvem skal sitte i menighetsrådet?
Første frist 1. mai
Frem til 1. mai kan du påvirke hvem som skal stå på listen over kandidater når nytt menighetsråd skal velges i Gamlebyen og Grønland menighet! 13. og 14. september er det valg.
Les mer
Grønland kirke 19.april kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
med innslag av babysang
Vi ønsker små og store velkommen til en gudstjeneste fyllt av sang, musikk, bevegelse og opplevelser i Grønland kirke, 19.april kl. 11.00.
Les mer
Søndag 3. mai etter gudstjenesten
Hjemmelaget kirkesuppe
Velkommen til Grønland kirke
Etter gudstjenesten første søndag i måneden blir det servert suppe i Grønland kirke. Da erstattes den tradisjonelle kirkekaffen av et varmt måltid, som vi spiser sammen. Vi håper mange blir igjen for mat og prat. Velkommen til hjemmelaget suppe!
Les mer
Aktivitet - våren 2015
Kristentrogruppa i Vålerenga kirke
Velkommen til uformelle samtaler i kirka!
Vil du skjønne mer av hva kristen tro innebærer? Vil du lære mer om tradisjoner og ritualer i kirka vår? Vil du tenke og undre deg sammen med andre om livet og Gud? Kristentrogruppa i Vålerenga kirke starter opp igjen torsdag 8. januar kl. 18.
Les mer
1 - 9 av 30
Neste gudstjeneste
Gudstjeneste i Kampen kirke
Søndag, August 2, 11:00
Gudstjeneste i Kampen kirke ved Marit Skjeggestad og Colin Smith. Offer: Redd Barna. Kirkekaffe.
Jul30
Torsdag 30. Juli,
12:00 Babysang i Vålerenga kirke
Denne sommeren blir det babysang annenhver torsdag i Vålerenga kirke. Alle som bor I Gamle Oslo og har barn under ett år, er spesielt velkomne. Arrangementet er gratis og åpent for alle.
 
Aug2
Søndag 2. August,
11:00 Gudstjeneste i Kampen kirke
Gudstjeneste i Kampen kirke ved Marit Skjeggestad og Colin Smith. Offer: Redd Barna. Kirkekaffe.
 
Aug9
Søndag 9. August,
11:00 Gudstjeneste i Grønland kirke
Gudstjeneste med nattverd ved Lars Martin Dahl og Olav Rune Bastrup. Kirkekaffe.
 
Aug13
Torsdag 13. August,
12:00 Babysang i Vålerenga kirke
Denne sommeren blir det babysang annenhver torsdag i Vålerenga kirke. Alle som bor I Gamle Oslo og har barn under ett år, er spesielt velkomne. Arrangementet er gratis og åpent for alle.
 
Aug16
Søndag 16. August,
11:00 Gudstjeneste i Grønland kirke
Gudstjeneste med nattverd ved Sjur Atle Furali og Olav Rune Bastrup. Kirkekaffe.
 
Aug23
Søndag 23. August,
11:00 Gudstjeneste for små og store i Grønland kirke
Gudstjeneste med nattverd ved Lars Martin Dahl, Olav Rune Bastrup og Kirsten Finch. Kirkekaffe. Åpen dag i kirken fra 12–15.
Aug30
Søndag 30. August,
11:00 Gudstjeneste i Grønland kirke
Gudstjeneste med nattverd ved Sjur Atle Furali og Olav Rune Bastrup. Søndagsskole for barna. Kirkekaffe.