Kirkevalg i Gamlebyen og Grønland menighet
Hvem skal sitte i menighetsrådet?
Første frist 1. mai
Frem til 1. mai kan du påvirke hvem som skal stå på listen over kandidater når nytt menighetsråd skal velges i Gamlebyen og Grønland menighet! 13. og 14. september er det valg.
Les mer
Grønland kirke 19.april kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
med innslag av babysang
Vi ønsker små og store velkommen til en gudstjeneste fyllt av sang, musikk, bevegelse og opplevelser i Grønland kirke, 19.april kl. 11.00.
Les mer
Årsmøte og årsrapport 2014
Gamlebyen og Grønland menighet
Det innkalles til menighetens årsmøte søndag 26. april, ca. kl. 12.30 (etter gudstjenesten kl. 11). Velkommen til alle som vil være med og høre og tenke sammen om hvordan vi skal være kirke i Gamlebyen og Grønland!
Les mer
Aktivitet – våren 2015
Klokkeklang – et musikktilbud for mennesker med utviklingshemming
Velkommen til Vålerenga kirke
Kirkelig fellesråd i Oslo inviterer mennesker med utviklingshemming til å være med å spille på håndklokker. Det er allerede etablert en liten håndklokkegruppe som møtes torsdager kl. 18–19.30 i Vålerengen kirke. Vi vil gjerne bli flere!
Les mer
Gudstjeneste – søndag 12. april kl. 11
Jesu etterfølgere
Velkommen til Grønland kirke
Til tross for våre svik og personlige nederlag kaller Gud oss til tjeneste for ham. Apostelen Peter sviktet Jesus 3 ganger. Nå gis han i oppgave å lede disippelflokken videre. Vi får være Jesu betrodde etterfølgere i vår tid.
Les mer
Gudstjeneste søndag 12. april kl. 11
Påskegudstjeneste for små og store
Velkommen til Kampen kirke!
Påskefeiringen avsluttes med gudstjeneste tilrettelagt for barn. Innslag av latinamerikansk påskemusikk setter stemningen, og barna får prøve instrumentene. Kirkesaft og -kaffe etter gudstjenesten. Vi ønsker alle i bydelen fra 0–110 velkomne!
Les mer
Åpen dag i Grønland kirke
søndag 19. april kl. 11-15
Velkommen til åpen dag for små og store, med capoeira, rytmer, musikk, tårnvandring, aktiviteter, bål og fellesskap. Arrangementet er gratis og åpent for alle!
Les mer
Påsken i Grønland kirke
Gudstjenester påsken 2015
Påske er Guds seier i tilværelsen. Det er den store fortelling om hvordan Gud seirer over alt: i kosmos, i historien, for menneskeheten, men også i hvert enkelt menneske. Velkommen til påskefeiring i Grønland kirke! Oversikt over gudstjenestene finner du her.
Les mer
Søndag 3. mai etter gudstjenesten
Hjemmelaget kirkesuppe
Velkommen til Grønland kirke
Etter gudstjenesten første søndag i måneden blir det servert suppe i Grønland kirke. Da erstattes den tradisjonelle kirkekaffen av et varmt måltid, som vi spiser sammen. Vi håper mange blir igjen for mat og prat. Velkommen til hjemmelaget suppe!
Les mer
1 - 9 av 30
Neste gudstjeneste
Babysanggudstjeneste i Grønland kirke
Søndag, April 19, 11:00
Gudstjeneste med dåp ved Rune Behring, Tito Guevara Estrella og Ingrid Elise Sigmundstad. Utdeling av ettårsbok. Åpen dag med capoeira, kafé, bål og tårnvandring etterpå.
Apr19
Søndag 19. April,
11:00 Babysanggudstjeneste i Grønland kirke
Gudstjeneste med dåp ved Rune Behring, Tito Guevara Estrella og Ingrid Elise Sigmundstad. Utdeling av ettårsbok. Åpen dag med capoeira, kafé, bål og tårnvandring etterpå.
12:00 Åpen dag i Grønland kirke
Kafé og bålpanne med grilling av pølser og pinnebrød, tårnvandring, Capoeira. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!
 
Apr21
Tirsdag 21. April,
08:30 Morgenbønn i Grønland kirke
Morgenbønn etter ignatianske prinsipper.
08:45 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
 
Apr23
Torsdag 23. April,
10:00 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
16:30 GO'Kveld – Familiekveld
Familiekveld på Grønland menighetshus. Barnesang (16:30), Middag m/samling (17:00, kr 30/per eller 100/fam), Barneaktiviteter/kaffesosialisering (18:00). Velkommen på alt eller deler!
18:00 Klokkeklang i Vålerenga kirke
Mennesker med utviklingshemming inviteres til å være med og spille håndklokker. Velkommen!
 
Apr24
Fredag 24. April,
09:00 Åpen kirke i Grønland kirke
Grønland kirke er åpen med mulighet for stillhet, bønn, noen å prate med, lystenning, og tidvis noe musikk og kanskje en kopp med noe varmt.
21:00 Kveldsravning i Gamle Oslo
En fredagskveld i måneden kveldsravner vi sammen med Minhaj konfliktråd og Frivilligsentralen. Oppmøte ved Deli de Luca på Grønland torg. Vel møtt!
Apr26
Søndag 26. April,
11:00 Gudstjeneste i Grønland kirke
Gudstjeneste med dåp og søndagsskole ved Lars Martin Dahl, Olav Rune Bastrup og Ingrid Elise Sigmundstad. Årsmøte etter gudstjenesten. Velkommen!